Taal 
Boodschap, 8 mei 1986 [O]
Lieve kinderen, jullie zijn verantwoordelijk voor de boodschappen. Hier bevindt zich een bron van genaden en jullie, lieve kinderen, zijn de vazen waarin die gaven doorgegeven worden. Daarom, lieve kinderen, nodig Ik jullie uit om dit werk, jullie eigen werk, met verantwoordelijkheid uit te voeren, ieder naar zijn vermogen. Lieve kinderen, Ik nodig jullie uit om die gaven liefdevol aan anderen te geven en ze niet voor jezelf te bewaren.

1 mei 1986 [O] (Wekelijks)
15 mei 1986 [O] (Wekelijks)
 
Voor collatie met ander taal versie kiezen