Boodschap, 25 mei 2017

Taal 

Boodschap, 25 mei 2017 [O]
Lieve kinderen, De Almachtige heeft mij toegestaan, jullie opnieuw tot bekering op te roepen. Mijn lieve kinderen, open je hart voor de genade waartoe jullie allemaal zijn opgeroepen. Wees getuigen van de vrede en de liefde in deze wereld zonder vrede. Jullie leven hier op aarde is vergankelijk. Bid opdat jullie door het gebed naar de hemel en de hemelse dingen smachten, en jullie harten zullen alles anders zien. Jullie zijn niet alleen, ik ben bij jullie en spreek voor jullie ten beste bij mijn Zoon Jezus. Dank dat jullie mijn oproep beantwoord hebben.

2 mei 2017 [O] (Speciaal)
2 juni 2017 [O] (Speciaal)
 
Voor collatie met ander taal versie kiezen