Language 

Updates  | Medjugorje[EN]  | Messages  | News & Articles[EN]  | Videos[EN]  | Galery[EN] | Site Map  | About[EN]

www.medjugorje.ws » Text version » Medjugorje Website Updates » Marzu, 2009

Medjugorje Website Updates by month Marzu, 2009

Marzu 2, 2009 /  Section: Our Lady of Medjugorje Messages - Category: Mirjana
Gheziez uliedi! Ninsab hawn fostkom. Qed inhares fil-qlub imwegga' u bla kwiet taghkom. Tinsabu mitlufa wliedi. Il-griehi minhabba dnubietkom qed jikbru iktar u qed ibieghedukom iktar mill-verita tassew. Qed tfittxu t-tama u l-konsolazzjoni fil-postijiet il-hziena filwaqt li jien qed noffrilkom devozzjoni sinciera msahha bl-imhabba, bis-sagrificcju u bil-verita. Jien qed naghtikom lil Ibni.

Marzu 2, 2009 /  Section: Medjugorje News & Articles - Category: Medjugorje in the Catholic Church, Shepherds of Church, Interviews
Other languages: English, Čeština, Deutsch, Hrvatski, Italiano

Bruno Volpe spoke with Mons. Giovanni Battista Pichierri, Bishop of Trani, in Puglia, who declared, “I think that the prudent position of the Church on the topic is just and legitimate. The visionaries continue to speak, therefore, it is necessary to wait. But if the faithful are coming in such a great numbers, there must be a positive reason for it”.


Marzu 7, 2009 /  Section: Medjugorje Videos[EN] - Category: Medjugorje Apparitions / Author: Vittorio, Bologna

Apparition of Our Lady in Medjugorje for Mirjana, 2. March 2009


Marzu 10, 2009 /  Section: Medjugorje News & Articles - Category: Testimonies, Festival Mladifest
Other languages: English, Čeština, Magyar

Full transcript of Paddy Kelly's live speech in Medjugorje, August 4th, 2008:

Do not be afraid! … To be the saints of the new millennium, if you become what you are, you will set the whole world on fire. I have come here to tell you a true story of a young man in whose heart these words tangled and in consequence changed his life. It was as if God himself were speaking to him through the mouth of Pope John Paul II at the World Youth Days in Rome in the year 2000.


Marzu 10, 2009 /  Section: Medjugorje Videos[EN] - Category: Medjugorje Messages / Author: Totus Tuus Production

Video and music accompanying the message of Our Lady of Medjugorje for Mirjana, 2. March 2009


Marzu 14, 2009 /  Section: Medjugorje Videos[EN] - Category: Paddy Kelly, Festival Mladifest

Marzu 18, 2009 /  Section: Our Lady of Medjugorje Messages - Category: Mirjana
Gheziez uliedi! Illum insejhilkom biex sincerament tharsu fi qlubkom fit-tul. X' ser taraw fihom? Fejn hu Ibni fihom u fejn hi x-xewqa li timxu lejh warajja? Uliedi jalla dan iz-zmien ta' cahda ikun ghalikom zmien fejn intom tistaqsu lilkom infuskom: 'X'irid personalment minni l-Mulej? X'ghandi naghmel?' Itolbu, sumu u kunu ta' qalb hanina. Tinsewx lir-rghajja taghkom. Itolbu sabiex ma jintilfux, sabiex jibqghu f' Ibni halli hekk ikunu rghajja tajba ghal merhla.
Il-Madonna mbaghad harset lejn kull min kien prezenti u qalghet:
Nerga' nghidilkom, kieku biss tkunu tafu kemm inhobbkom, tibku bil-ferh. Grazzi.

Marzu 21, 2009 /  Section: Medjugorje Videos[EN] - Category: Song lyrics included, Music with pictures, Medjugorje Pilgrimages

Marzu 25, 2009 /  Section: Our Lady of Medjugorje Messages - Category: Monthly Messages
Gheziez uliedi! F' dan iz-zmien tar-rebbiegha fejn kollox qed jerga' jistenbah mir-raqda xitwija, intom tergghu tqajmu lil erwiehkom permezz tat-talb halli jkunu jisghtu jilqghu d-dawl ta' Kristu Rxoxt. Tfal ckejknin, jalla Hu jqarribkom aktar lejn qalbu halli tinftehu aktar ghall-hajja eterna. Nitlob ghalikom u nintercedi quddiem il-Mulej Alla l-gholi ghall-konverzjoni sinciera taghkom. Grazzi talli smajtu s-sejha tieghi.

Marzu 24, 2009 , Last update Marzu 26, 2009 /  Section: Medjugorje Videos[EN] - Category: Medjugorje Apparitions, Wide screen / Author: Vittorio, Bologna

Apparition of Our Lady in Medjugorje for Mirjana, 18. March 2009


Marzu 28, 2009 /  Section: Medjugorje Videos[EN] - Category: Music with pictures, Wide screen, Medjugorje Pilgrimages

 

PC version: This page | Medjugorje | Apparitions[EN]  | Our Lady of Medjugorje Messages  | Medjugorje News & Articles[EN]  | Galery[EN]  | Medjugorje Videos[EN]