Language 
Message, Novembru 2, 2010 [O] - Messagg moghti minn Sidtna Marija lil Mirjana Dragicevic Soldo
Għeżież uliedi! B' perseveranza materna u b' imħabba qed inġibilkom id-dawl tal-ħajja sabiex jeqred id-dlam tal-mewt fikom. Tirrifjutawnix uliedi. Ieqfu u ħarsu fikom infuskom u araw kemm intom midinbin. Kunu konxji ta' dnubietkom u itolbu maħfra. Uliedi, ma tixtiequx taċċettaw li intom dgħajfa u żgħar, iżda tistgħu tkunu b' saħħitkom u kbar billi twettqu r-rieda t' Alla. Agħtuni qlubkom imnaddfa sabiex jien indawwalhom bid-dawl tal-ħajja, Ibni. Grazzi.

Ottubru 25, 2010 [O] (Monthly)
Novembru 25, 2010 [O] (Monthly)
 
To compare Medjugorje messages with another language versions choose