Language 
Message, Jannar 2, 2009 [O] - Messagg moghti minn Sidtna Marija lil Mirjana Dragicevic Soldo
Gheziez uliedi! Filwaqt li barka kbira mis-Sema qed tigi mifruxa fuqkom, qlubkom jibqghu iebsa u bla ebda twegiba. Uliedi, ghaliex ma taghtuniex qlubkom kompletament? Kull ma rrid huwa biss li Jien inqieghed fihom paci u salvazzjoni - Ibni. Flimkien ma' Ibni, ruhkom tkun indirizzatha lejn ghanijiet nobbli u intom ma tintilfu qatt. Anke fl-eqqel dlam intom issibu t-triq. Uliedi ddecidu ghall-hajja gdida b' isem Ibni fuq xuftejkom. Grazzi.

Dicembru 25, 2008 [O] (Monthly)
Jannar 25, 2009 [O] (Monthly)
 
To compare Medjugorje messages with another language versions choose