Vēstījums no Medžugorjes, 2017.g. 25. Novembris

Valoda 

Vēstījums no Medžugorjes, 2017.g. 25. Novembris [O]
Mīļie bērni! Šajā žēlastības laikā es jūs aicinu lūgties. Lūdzieties un tiecieties pēc miera, bērniņi. Viņš, kas ir nācis šeit, virs zemes, lai jums dāvātu savu mieru neatkarīgi no tā, kas jūs esat un kādi esat, – Viņš, mans Dēls un jūsu Brālis, – ar manu starpniecību jūs aicina atgriezties, jo bez Dieva jums nav ne nākotnes, ne mūžīgās dzīves. Tāpēc ticiet, lūdzieties un dzīvojiet žēlastībā un personiskas sastapšanās ar Viņu gaidās. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

2.Novembris.2017. [O] (Other)
2.Decembris.2017. [O] (Other)
 
Par salīdzinājums ar cits voloda versija