Valoda 
Vēstījums no Medžugorjes, 2008.g. 25. Jūnijs [O]
Mīļotie bērni! Arī šodien ar lielu prieku manā sirdī es aicinu jūs uzklausīt manus vēstījumus un sekot tiem. Kļūstiet prieka pilni miera un mīlestības nesēji šajā pasaulē, kurā nav miera. Es esmu kopā ar jums un svētīju jūs visus kopā ar Manu Dēlu Jēzu, kurš ir Miera Karalis. Pateicos jums, ka atsaucaties manam aicinājumam.

2.Jūnijs.2008. [O] (Other)
2.Jūlijs.2008. [O] (Other)
 
Par salīdzinājums ar cits voloda versija