Language 

Updates  | Medjugorje[EN]  | Messages  | Articles  | Videos[EN]  | Pictures[EN] | Site Map  | About[EN]

www.medjugorje.ws » Text version » Medjugorje Website Updates » Medjugorje Website Updates

Medjugorje Website Updates

1984.július 12 /  Section: Üzenet közül Medjugorje - Category: Heti Üzenetek
Drága gyermekeim, ezekben a napokban a sátán meg akarja akadályozni terveimet. Imádkozzatok, hogy ne valósuljon meg a terve. Kérni fogom Fiamat, Jézust, adja meg nektek azt a kegyelmet, hogy a sátán kísértéseiben észrevegyétek Jézus gyôzelmét. Köszönöm, hogy követtétek hívásomat!

1984.július 5 /  Section: Üzenet közül Medjugorje - Category: Heti Üzenetek
Drága gyermekeim, ma azt szeretném nektek mondani, hogy minden munkátokat imával kezdjétek, és imával fejezzétek be. Ha ezt megteszitek, Isten megáld titeket és munkátokat. Ezekben a napokban keveset imádkoztok, és sokat dolgoztok. Ezért imádkozzatok, az imában meg fogtok pihenni. Köszönöm, hogy követtétek hívásomat!

1984.június 28 /  Section: Üzenet közül Medjugorje - Category: Heti Üzenetek
Nincs egyházközségnek szóló üzenet.

1984.június 21 /  Section: Üzenet közül Medjugorje - Category: Heti Üzenetek
Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok! Köszönöm, hogy követtétek hívásomat!

1984.június 14 /  Section: Üzenet közül Medjugorje - Category: Heti Üzenetek
Semmilyen különleges üzenetet nem ad.

1984.június 9 /  Section: Üzenet közül Medjugorje - Category: Heti Üzenetek
Drága gyermekeim, holnap este imádkozzatok az Igazság Lelkéért, különösen ti, akik az egyházközséghez tartoztok. Azért van szükségetek az Igazság Lelkére, hogy az üzeneteket úgy tudjátok továbbadni, ahogyan én mondtam: anélkül, hogy bármit is hozzáadnátok, vagy elvennétek belôlük. Imádkozzatok, hogy a Szentlélek töltsön el benneteket az imádság lelkületével, hogy így többet imádkozzatok. Én, a ti édesanyátok mondom nektek, hogy keveset imádkoztok. Köszönöm, hogy követtétek hívásomat!

1984.június 7 /  Section: Üzenet közül Medjugorje - Category: Heti Üzenetek
Other languages: Čeština, Deutsch, Français, Magyar, Norsk
Nincs üzenet, a Szûzanya megígéri, hogy szombaton fog adni.

1984.június 2 /  Section: Üzenet közül Medjugorje - Category: Heti Üzenetek
Pünkösd elôtt, a Szentlélekhez végzett kilenced alatt a következô üzenetet adja:
Drága gyermekeim, ma este azt szeretném mondani nektek: ennek a kilencednek a napjaiban imádkozzatok, hogy a Szentlélek kiáradjon családotokra és egyházközségetekre. Imádkozzatok, nem fogjátok megbánni! Isten olyan ajándékokat ad majd nektek, amelyekért földi életetek végéig dicsôítitek ôt. Köszönöm, hogy követtétek hívásomat!

1984.május 31 /  Section: Üzenet közül Medjugorje - Category: Heti Üzenetek
Urunk mennybemenetelének ünnepe. Sokan jelen vannak az egyházközség tagjain kívül. A Gospa nem ad üzenetet az egyházközségnek. Marijának azt mondja, hogy szombaton fog üzenetet adni, amit a vasárnapi szentmisén kell kihirdetni.

1984.május 17 /  Section: Üzenet közül Medjugorje - Category: Heti Üzenetek
Drága gyermekeim, ma nagyon örülök, mert sokan szeretnék magukat felajánlani nekem. Köszönöm nektek, nem tévedtek! Fiam, Jézus Krisztus általam egészen különleges kegyelmekben akar részesíteni benneteket. Fiamat örömmel tölti el, hogy ráhagyatkoztok. Köszönöm, hogy követtétek hívásomat!

1984.május 10 /  Section: Üzenet közül Medjugorje - Category: Heti Üzenetek
Sok hívôt megérintett a Gospa utolsó üzenete. Egyesek úgy gondolták, hogy a Szûzanya nem ad több üzenetet az egyházközségnek. Ma este azonban azt mondja:
Szólok hozzátok, s ezt szeretném továbbra is folytatni. Ti csak hallgassátok intelmeimet.

1984.április 30 /  Section: Üzenet közül Medjugorje - Category: Heti Üzenetek
A látnok Marija megkérdezi a Gospától: "Drága Gospa, miért nem üzentél az egyházközségnek az elmúlt csütörtökön?" A Gospa válasza a következô:
Senkire nem akarom rákényszeríteni azt, amit nem érez, és nem akar. Ugyanakkor voltak olyan különleges üzeneteim, amelyekkel szerettem volna felébreszteni minden hívô hitét. De nagyon kevesek fogadták el csütörtöki üzeneteimet. Eleinte elég sokan voltak, ám ez késôbb megszokássá vált. Az utóbbi idôben az emberek kíváncsiságból várják üzeneteimet, nem pedig hittel, a Fiam s irántam érzett áhítattal.

1984.április 26 /  Section: Üzenet közül Medjugorje - Category: Heti Üzenetek
A Gospa nem ad üzenetet.

1984.április 19 /  Section: Üzenet közül Medjugorje - Category: Heti Üzenetek
Drága gyermekeim, érezzetek együtt velem! Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok!

1984.április 12 /  Section: Üzenet közül Medjugorje - Category: Heti Üzenetek
Drága gyermekeim, ma arra kérlek benneteket, hogy ne szóljátok többé meg egymást, és imádkozzatok az egyházközség egységéért. Nekem és Fiamnak ugyanis különleges tervünk van evvel az egyházközséggel. Köszönöm, hogy követtétek hívásomat!

 

PC version: This page | Medjugorje | Apparitions[EN]  | Our Lady of Medjugorje Messages  | Articles[EN]  | Pictures[EN]  | Medjugorje Videos[EN]