Jezik 
Draga djeco! Pozivam vas sve da imate više povjerenja u mene i da dublje živite moje poruke. Ja sam s vama i zagovaram za vas pred Bogom, ali čekam i da se vaša srca otvore mojim porukama. Radujte se, jer Bog vas voli i daje vam svaki dan mogućnost da se obratite i više vjerujete u Boga Stvoritelja. Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu!

25. travanj 1994 [O] (Mjesečne)
25. lipanj 1994 [O] (Mjesečne)
 
Za uspoređivanje poruke sa drugimi jezičnimi verzijemi izaberete