Jezik 
Draga djeco! Danas vam nosim mog sina Isusa da vam da svoj mir i blagoslov. Sve vas pozivam, dječice, da živite i svjedočite milosti i darove koje ste primili. Ne bojte se! Molite da vam Duh Sveti da snage da budete radosni svjedoci i ljudi mira i nade. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.

25. prosinac 2017 [O] (Godišnje)
2. siječanj 2018 [O] (Posebne)
 
Za uspoređivanje poruke sa drugimi jezičnimi verzijemi izaberete