Jezik 
Draga djeco! Priroda se budi i na stablima se vide prvi pupoljci koji će donijeti prelijepi cvijet i plod. Želim da i vi dječice radite na vašem obraćenju i da budete oni koji svjedoče svojim životom, kako bi vaš primjer bio drugima znak i poticaj na obraćenje. Ja sam s vama i pred mojim sinom Isusom zagovaram za vaše obraćenje. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.

2. veljača 2011 [O] (Posebne)
2. ožujak 2011 [O] (Posebne)
 
Za uspoređivanje poruke sa drugimi jezičnimi verzijemi izaberete