Jezik 
Poruka, 2. siječanj 2010. [O] - Poruka preko vidjelice Mirjane
Gospa je bila jako žalosna. Samo je rekla poruku i blagoslovila nas.
Draga djeco, danas vas pozivam da s potpunim povjerenjem i ljubavlju pođete sa mnom, jer ja vas želim upoznati sa svojim Sinom. Ne bojte se, djeco moja. Ja sam tu s vama, uz vas sam. Pokazujem vam put kako da oprostite sebi, oprostite drugima i, sa iskrenim kajanjem u srcu kleknete pred Oca. Učinite da umre u vama sve ono što vas priječi da ljubite i spašavate, da budete uz Njega i u Njemu. Odlučite se za novi početak, početak iskrene ljubavi samoga Boga. Hvala vam!

25. prosinac 2009 [O] (Godišnje)
25. siječanj 2010 [O] (Mjesečne)
 
Za uspoređivanje poruke sa drugimi jezičnimi verzijemi izaberete