Jezik 
Draga djeco! I danas vas pozivam molite, molite, molite sve dok vam molitva ne postane život. Dječice, u ovo vrijeme na poseban način molim pred Bogom da vam daruje dar vjere. Samo u vjeri otkrit ćete radost dara života koji vam je Bog darovao. Vaše srce bit će radosno misleći na vječnost. Ja sam s vama i ljubim vas nježnom ljubavlju. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.

Razmišljanje iz poruke


25. listopad 2005 [O] (Mjesečne)
25. prosinac 2005 [O] (Mjesečne)
 
Za uspoređivanje poruke sa drugimi jezičnimi verzijemi izaberete