Jezik 

Ažuriranja  | Međugorje  | Poruke  | Članake i Vijesti  | Videos[EN]  | Galerija[EN] | Pregled stranica  | O ...[EN]

www.medjugorje.ws » Text version » Ukazanja u Međugorju » Župa Sv. Jakova apostola – Međugorje

Župa Sv. Jakova apostola – Međugorje

Pastoralno osoblje

Other languages: English, Deutsch, Español, Français, Hrvatski, Italiano, Polski

Fra Petar Vlašić, rođen 19.07.1938. godine u Sovićima-Gorici, gdje je završio osnovnu školu. Gimnaziju je pohađao u Zagrebu. Franjevački habit obukao je na Humcu 14.07.1962. godine. Svečane zavjete položio je 15.07.1966. Studirao je u Ljubljani (Slovenija) i Sarajevu, a za svećenika je zaređen 11.10.1966. Službovao je na Humcu, u Rasnom, Kongori, Posušju, Ljutom Docu, Mostaru, Širokom Brijegu, Blagaju i Međugorju, gdje djeluje od 1999. godine kao župni vikar. Fra Petar Vlašić bio je i član definitorija Franjevačke Hercegovačke provincije.

Fra Viktor Kosir, rođen 16.02.1938. godine u Uzarićima, gdje je završio osnovnu školu. Gimnaziju je pohađao u Splitu i Visokom. Franjevački habit obukao je 14.7.1957. godine. Teologiju je studirao u Sarajevu i Ljubljani (Slovenija). Za svećenika je zaređen 02.05.1965. godine. Kao kateheta bio je na službi u Mostaru, kao župnik u Vitini, Posušju, Posuškom Gracu i Širokom Brijegu, i kao župni vikar u dva navrata u Međugorju. Od 1994. godine djeluje u Međugorju, posvećujući se uglavnom službi sakramenta pomirenja.

Fra Svetozar Kraljević, rođen 14.09.1951. u Kočerinu kod Širokog Brijega. Osnovnu školu pohađao je u Kočerinu, sjemenište u Splitu, novicijat na Humcu, vojsku u Zrenjaninu i Prištini, teologiju u Sarajevu, Zagrebu i Washington DC (USA). Za svećenika je zaređen je u Chicagu (USA) 1977. godine. Kao svećenik radio je u USA (Milwaukee, New York), a zatim na Humcu, u Konjicu, u Mostaru, na Širokom Brijegu. U Međugorju je od 1997. godine.

Fra Karlo Lovric je rođen 02.12.1941. godine u Uzarićima, gdje je pohađao pučku školu. Nižu realnu gimnaziju završio je na Širokom Brijegu. 1957. pošao je u sjemenište i započeo klasičnu gimnaziju u Sinju, a nastavio u Dubrovniku kod Isusovaca, gdje je i maturirao. Poslije odsluženoga vojnog roka obukao je franjevačko odijelo i započeo novicijat na Humcu 1963.
Studij filozofije i teologije započeo je u Visokom, nastavio u Sarajevu i završio u Königsteinu i T. Kod Frankfurta a.M. gdje je zaređen za svećenika 29.06.1968.
Od 1969. do 1971. bio je duhovni pomoćnik na Humcu/Ljubuški, od kolovoza 1971. do kraja godine u HKM Zürich, a od 1972. do 1980. osnivač i voditelj KHM St. Gallen u Švicarskoj. Od listopada 1980. do 1982. župnik na Širokom Brijegu. Od rujna 1982. do prosinca 1988. opet je u Švicarskoj. Osniva HKM Lausanne i njezin je prvi voditelj. Od 1988. do kraja siječnja 2005. voditelj je HKM Zürich. U Švicarskoj je obnašao službu nacionalnog delegata za Hrvatske katoličke misije u Švicarskoj od 1989. do 2001, kao i službu provincijskog delegata od 1999. do 2001.
U Međugorje je stigao sredinom svibnja 2005. i djeluje kao duhovni pomoćnik.

Fra Stjepan Martinovic rođen je 18.04.1961. u Kutini (Hrvatska). Osnovnu školu završio je na Kočerinu a srednju na Širokom Brijegu. Franjevački habit obukao je na Humcu (Ljubuški) 1987. Teologiju je studirao u Sarajevu, Zagrebu i Asizu (Italija). Za svećenika je zaređen 10.07.1994. Kao župni vikar djelovao je dvije godine na Humcu i 4 godine na Čerinu, a kao župnik bio je pet godina na župi Klobuk. U Međugorju je od jeseni 2005.

Fra Zoran Ostojić, rođen 23.08.1914. godine u Međugorju. Osnovnu školu završio je u Međugorju, a srednju u Širokom Brijegu. Franjevački habit obukao je 1933. godine. Teologiju je studirao u Rimu. Za svećenika je zaređen 1939. godine. Na službi je bio u SAD-u od 1950. do 1990. godine. Od 1990. godine djeluje na župi u Međugorju, kao ispovjednik.

Fra Danko Perutina rođen je 1970. u Sarajevu. Nakon osnovne i srednje škole oblači franjevački habit u Hercegovačkoj franjevačkoj provinciji. Po završetku godine novicijata studira teologiju u Zagrebu. Svećeničko ređenje prima 1999. u Norvalu u Kanadi. Djeluje kao duhovni pomoćnik i pomoćni odgojitelj sjemeništaraca na Humcu od rujna 1999. do ožujka 2001., kao duhovni pomoćnik u Međugorju od ožujka 2001. do listopada 2002. U Rimu studira mariologiju od listopada 2002. do lipnja 2005. i magistrira na Papinskom teološkom fakultetu Marianum na temu: „Djevica Marija u intelektualnom i duhovnom odgoju“. Zamjenik je meštra novaka i voditelj postulanata od lipnja 2005, član Vijeća za odgoj i obrazovanje od kolovoza 2005, župni vikar u Međugorju od kolovoza 2007.

Fra Tomislav Pervan, rodio se 8. studenoga 1946. u Čitluku. Pučka škola (osmoljetka) u Čitluku, Franjevačka gimnazija i sjemenište u Visokom (Bosna), ispit zrelosti 1964. Franjevački habit obukao iste godine, filozofsko-teološki studij na Franjevačkoj bogosloviji u Sarajevu i Franjevačkoj bogosloviji u Schwazu, Austrija. Za svećenika zaređen u Austriji 21.11.1969. Od 1970.-1972. kateheta i odgojitelj mladih franjevaca na Humcu. Postdiplomski studij u Njemačkoj i Austriji, doktorat iz teologije god. 1976. na sveučilištu u Grazu, Austrija. Od 1977.-1982. odgojitelj mladih franjevaca, kateheta i kapelan na Humcu (Ljubuški), od 1982.- 1988. župnik u Međugorju. Od 1988. u Mostaru odgovoran za formaciju i odgoj mladih franjevaca, od 1990. provincijski vikar a od 1994.-2001. provincijal (poglavar) hercegovačkih franjevaca. Ponovno u Međugorju od svibnja 2003.

Fra Miljenko Šteko Fra Miljenko Šteko rođen je u Tomislavgradu 1969. Nakon osnovne i srednje škole oblači franjevački habit u Hercegovačkoj franjevačkoj provinciji. Po završetku godine novicijata, pohađa Filozofski fakultet DI u Zagrebu i Teološki fakultet u Bologni. Magistrirao je 2000. god. na franjevačkome papinskom sveučilištu Antonianum u Rimu., a 2005. doktorirao iz područja teologije duhovnosti na papinskome teološkom fakultetu Teresianum u Rimu.
Za svećenika je zaređen u Frohnleitenu (Austrija) 1996. Službovao je na Humcu, Posušju i Zagrebu. U Provinciji je obnašao službe tajnika za formaciju i studij, odgojitelja sjemeništaraca, novaka i bogoslova. Više godina bio je pročelnik Komisije za formaciju i studij pri Hrvatskoj konferenciji viših redovničkih poglavara, te član drugih vijeća i komisija. U travnju 2007. god. fra Miljenko je izabran za Vikara Hercegovačke franjevačke provincije. U novom rasporedu osoblja fra Miljenko djeluje u Međugorju kao župni vikar.

Fra Josip Marija Katalinić, rođen je 22.11.1952. u Pepelani kod Virovitice gdje je završio i osnovnu školu. U novicijat franjevačkog reda stupio je 1989. g. na Humcu gdje je 17.9.1994. položio vječne zavjete. Službovao je u franjevačkim samostanima u Mostaru i na Širokom Brijegu. Od 20. srpnja 2002. nalazi se na službi u Međugorju.

 


 

PC version: Ova web stranica | Medjugorje | Ukazanja  | Poruke  | Članake  | Galerija[EN]  | Medjugorje Videos[EN]