Language 
رسالة, مه 25 1994 [O]
فرزندان عزيزم! شما را دعوت ميكنم به اينكه بيشتر به من اعتماد داشته و پيغام‌ها را عميقا زندگي كنيد. من با شما هستم و نزد خدا براي هر يك از شما شفاعت مي‌كنم و منتظرم قلبهاي باز شما براي پيغام‌هايم مي‌مانم شاد هستم زيرا خداوند شما را دوست دارد و اين امكان را براي تبديل روزانه و ايمان بيشتر شما به آفريدگار مهيا كرده است. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.

آوريل 25 1994 [O] (Monthly)
ژوئن 25 1994 [O] (Monthly)
 
To compare Medjugorje messages with another language versions choose