Language 
رسالة, مارس 25 1987 [O]
فرزندان عزيزم امروز از شما متشكرم براي حضورتان در اين مكان جايي كه به شما فيضي خاص مي‌دهم. هر يك از شما را فرا مي‌خوانم به شروع زندگي كه خداوند براي شما مي‌خواهد كه همراه با كارهاي نيكو و رحمت و عشق است. من نمي‌خواهم شما فرزندان عزيزم كه با پيغام ها زندگي مي‌كنيد در گناه باشيد بنابراين فرزندان عزيزم من مي‌خواهم كه هر يك از شما زندگي جديدي بدون مرگ را كه خداوند در شما و به شما داده است شروع كنيد. من شما را بركتي خاص مي‌دهم و با شما در راه نجات مي‌مانم. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.

فوريه 25 1987 [O] (Monthly)
آوريل 25 1987 [O] (Monthly)
 
To compare Medjugorje messages with another language versions choose