Language 
رسالة, اوت 25 2007 [O]
فرزندان عزيزم! امروز نيز شما را به تبديل شدن مي‌خوانم. باشد كه زندگي شما فرزندان كوچكم انعكاسي از نيكويي‌هاي خداوند باشد نه اينكه نفرت و بي‌وفايي. دعا كنيد فرزندان كوچكم، دعا براي شما زندگي را مي‌آورد. در اين راه در زندگي شما فيض و شادي آشكار خواهد شد كه خداوند به كساني كه قلبشان را به عشق او باز ميكنند مي‌دهد. و شما كه از رحمت الهي دور هستيد تبديل شويد كه خداوند ناشنوا نيست كه دعاهاي شما را نشنود و هنوز براي شما دير نشده است. بنابراين در اين لحظات پرفيض تبديل شويد و خداوند را در مكان اول زندگيتان قرار دهيد. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.

اوت 2 2007 [O] (Other)
سپتامبر 2 2007 [O] (Other)
 
To compare Medjugorje messages with another language versions choose