Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 25. května 1999 [O]
Drahé děti ! I dnes vás vyzývám, ať se obrátíte a pevněji věříte v Boha. Hledáte, dítka, mír a prosíte různými způsoby, ale nedali jste ještě svoje srdce Bohu, aby On je naplnil svojí láskou. A proto jsem s vámi, abych vás poučila a přiblížila Boží lásce. Jestli Boha milujete nade všechno, bude pro vás snadné modlit se a otevřít mu srdce. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

25. duben 1999 [O] (Měsíční)
25. červen 1999 [O] (Měsíční)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte