Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 25. dubna 1998 [O]
Drahé děti ! Dnes vás zvu, abyste se modlitbou otevřely Bohu, jako se květ otevírá jitřním paprskům slunce. Dítka, nebojte se. Já jsem s vámi a přimlouvám se před Bohem za každého z vás, aby vaše srdce přijalo dar obrácení. Jenom tak, dítka, pochopíte důležitost milosti v těchto dobách a Bůh se vám stane bližší. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

25. březen 1998 [O] (Měsíční)
25. květen 1998 [O] (Měsíční)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte