Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 25. června 1993 [O] - dvanácté výročí
Drahé děti ! I dnes se raduji z vaší přítomnosti zde. Já vám žehnám svým mateřským požehnáním a přimlouvám se za každého z vás před Bohem. Vyzývám vás znovu, ať žijete moje poselství a uvádíte je do života, do skutků. Já jsem s vámi a všem vám žehnám den po dni. Drahé děti, toto je zvláštní doba. Proto jsem s vámi, že vás miluji a chráním, abych uchránila vaše srdce před satanem a abych vás všechny přiblížila k Srdci svého Syna Ježíše. Děkuji vám, že jste přijaly mou mateřskou výzvu!

25. květen 1993 [O] (Měsíční)
25. červenec 1993 [O] (Měsíční)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte