Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 25. března 1993 [O]
Drahé děti ! Dnes jako nikdy vás vyzývám, ať se modlíte za mír, za mír ve vašich srdcích, mír ve vašich rodinách a mír v celém světě, protože satan si přeje válku, přeje si nepokoj, přeje si zbořit vše, co je dobré. Proto, drahé děti, modlete se, modlete se, modlete se. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu!

25. únor 1993 [O] (Měsíční)
25. duben 1993 [O] (Měsíční)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte