Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 25. února 1991 [O]
Drahé děti ! Dnes vás vyzývám, ať se rozhodnete pro Boha, protože vzdálení se od Boha je plodem nepokoje ve vašich srdcích. Bůh je sám mírem, proto se mu přibližte svou osobní modlitbou a pak žijte mír ve svém srdci, a tak mír z vašeho srdce poteče jako řeka do celého světa. Nehovořte o míru, nýbrž čiňte mír. Já žehnám každému z vás i každému vašemu dobrému rozhodnutí. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu!

25. leden 1991 [O] (Měsíční)
25. březen 1991 [O] (Měsíční)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte