Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 25. ledna 1989 [O]
Drahé děti ! Dnes vás vyzývám k cestě k svatosti. Modlete se, abyste pochopily krásu a velikost té cesty, na níž se pro vás Bůh zvláštním způsobem projevuje. Modlete se, abyste mohly být otevřeny ve všem, co Bůh činí skrze vás, a abyste ve svém životě mohly Bohu děkovat a radovat se ze všeho, co činí skrze každého jednotlivce. Já vám žehnám. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu!

25. prosinec 1988 [O] (Měsíční)
25. únor 1989 [O] (Měsíční)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte