Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 16. října 1986 [O]
Drahé děti ! I dnes vám chci říct, jak velice vás miluji, ale bolí mne, že nemohu pomoci každému z vás, aby pochopil mou lásku. Proto vás, drahé děti, vyzývám k modlitbě a úplnému odevzdání se Bohu, protože satan vás chce zaplést do věcí všedního dne a chce získat první místo ve vašem životě. Proto, drahé děti, modlete se bez ustání. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu!

9. říjen 1986 [O] (Týdenní)
23. říjen 1986 [O] (Týdenní)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte