Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 2. října 1986 [O]
Drahé děti ! I dnes vás vyzývám, abyste se modlily. Vy, drahé děti, nemůžete pochopit, jak veliká je cena modlitby, dokud samy neřeknete: teď je čas modlitby, teď pro mne nic jiného není důležité, teď pro mne není důležitá žádná osoba, kromě Boha. Drahé děti, věnujte se modlitbě se zvláštní láskou, a pak vám to Bůh bude moci vrátit v milostech. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu!

25. září 1986 [O] (Týdenní)
9. říjen 1986 [O] (Týdenní)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte