Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 18. září 1986 [O]
Drahé děti ! I dnes vám děkuji za vše, co jste v těchto dnech pro mne učinily! Zvláště vám, drahé děti, děkuji ve jménu Ježíšově za oběti, které jste přinesly v uplynulém týdnu. Drahé děti, vy zapomínáte, že od vás žádám oběti, abych vám pomohla a odháněla od vás satana. Proto vás znovu vyzývám, ať se zvláštní úctou k Bohu přinášíte oběti. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu!

11. září 1986 [O] (Týdenní)
25. září 1986 [O] (Týdenní)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte