Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 11. září 1986 [O]
Drahé děti ! Pro tyto dny, v nichž oslavujete radostně kříž, si přeji, ať i pro vás je váš kříž radostí. Zvláště se, drahé děti, modlete, abyste mohly přijmout bolest a trápení s láskou, jako je přijal Ježíš. Jen tak vám budu moci s radostí udělit milosti a uzdravení, která mi Ježíš dovolí. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu!

4. září 1986 [O] (Týdenní)
18. září 1986 [O] (Týdenní)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte