Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 4. září 1986 [O]
Drahé děti ! I dnes vás vyzývám k modlitbě a půstu. Víte, drahé děti, že s vaší pomocí mohu učinit vše, i donutit satana, aby nesváděl ke zlu a aby se vzdálil od tohoto místa. Satan číhá, drahé děti, na každého jednotlivce. Zvláště ve všedních věcech si přeje vnést zmatek do každého z vás. Proto vás, drahé děti, vybízím, aby celý váš den byl velkou vroucí modlitbou a úplným odevzdáním se Bohu. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu!

28. srpen 1986 [O] (Týdenní)
11. září 1986 [O] (Týdenní)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte