Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 3. července 1986 [O]
Drahé děti ! Dnes vás všechny vyzývám k modlitbě. Bez modlitby, drahé děti, nemůžete pocítit ani Boha, ani mne, ani milosti, které vám dávám. Proto vás vyzývám, ať počátkem i závěrem vašeho dne je modlitba. Drahé děti, přeji si vás vodit den po dni co nejvíce v modlitbě, ale nemůžete růst, protože nechcete. Vybízím vás, drahé děti, ať je pro vás modlitba na prvním místě. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu!

26. červen 1986 [O] (Týdenní)
10. červenec 1986 [O] (Týdenní)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte