Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 8. května 1986 [O]
Drahé děti ! Vy jste zodpovědní za vzkazy. Zde je pramen milosti a vy jste, drahé děti, nádoby, které přenášejí dary. Proto vás, drahé děti, vyzývám, abyste svou práci dělaly se zodpovědností. Každý se bude do své míry zodpovídat. Drahé děti, vyzývám vás, abyste dary dávaly s láskou druhým a nenechávaly si je pro sebe. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu!

1. květen 1986 [O] (Týdenní)
15. květen 1986 [O] (Týdenní)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte