Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 22. srpna 1985 [O]
Drahé děti ! Dnes si přeji vám říci, že vám Bůh chce poslat zkoušky, v nichž můžete modlitbou zvítězit. Bůh vás zkouší skrze každodenní práci. Nyní se modlete, abyste pokojně překonaly každou zkoušku. Ze všeho, čím vás Bůh zkouší, vycházejte otevřenější vůči Bohu a přistupujte k Bohu s láskou. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu!

15. srpen 1985 [O] (Týdenní)
29. srpen 1985 [O] (Týdenní)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte