Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 25. června 1985 [O] - čtvrté výročí
Vyzývám vás, abyste volali všechny k modlitbě růžence. Růžencem překonáte všechny těžkosti, které chce satan nyní způsobit Církvi katolické: Modlete se růženec, všichni kněží! Věnujte čas růženci!
Toto řekla Panna Maria na dotaz Marije Pavlovićové, co chce vzkázat kněžím.

20. červen 1985 [O] (Týdenní)
28. červen 1985 [O] (Týdenní)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte