Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 18. dubna 1985 [O]
Drahé děti ! Dnes vám děkuji za každé otevírání vašich srdcí! Zmocňuje se mne radost kvůli každému srdci, které se Bohu otevře, zvláště z farnosti. Radujte se se mnou! Všechny modlitby se modlete na úmysl otevírání hříšných srdcí. Já si to přeji. Bůh si to přeje skrze mne. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu!

11. duben 1985 [O] (Týdenní)
25. duben 1985 [O] (Týdenní)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte