Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 25. srpna 2021 [O]
Drahé děti! S radostí vás všechny vyzývám, dítka, kdo jste přijali mou výzvu, buďte radost a mír. Svědčte svým životem o nebi, které vám přináším. Je čas, dítka, abyste byli odleskem mojí lásky pro všechny ty, kteří nemilují a jejichž srdce ovládla nenávist. Nezapomeňte: já jsem s vámi a přimlouvám se za vás všechny před svým synem Ježíšem, aby vám dal svůj mír. Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu.

25. červenec 2021 [O] (Měsíční)
25. září 2021 [O] (Měsíční)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte