Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 25. června 2020 [O]
Drahé děti! Slyším vaše volání a modlitby a přimlouvám se za vás před svým synem Ježíšem, který je cesta pravda a život. Vraťte se, dítka, k modlitbě a otevřete svá srdce v tomto milostiplném čase a pojďte cestou obrácení. Život váš je pomíjející a bez Boha nemá smysl. Proto jsem s vámi, abych vás vedla ke svatosti života, aby každý z vás objevil radost života. Všechny vás, dítka,miluji a žehnám svým mateřským požehnáním. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

25. květen 2020 [O] (Měsíční)
25. červenec 2020 [O] (Měsíční)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte