Poselství z Medžugorje, 25. října 2018

Jazyk 

Poselství z Medžugorje, 25. října 2018 [O]
Drahé děti! Vy máte velikou milost, že jste pozváni k novému životu poselstvími, která vám dávám. Toto je, dítka, milostiplný čas, čas a výzva k obrácení pro vás i budoucí generace. Proto vás vyzývám, dítka, modlete se více a otevřete svá srdce mému synu Ježíšovi. Já jsem s vámi a všechny vás mám ráda a žehnám vám svým mateřským požehnáním. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

2. říjen 2018 [O] (Mimořádná)
2. listopad 2018 [O] (Mimořádná)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte