Poselství z Medžugorje, 25. září 2018

Jazyk 

Poselství z Medžugorje, 25. září 2018 [O]
Drahé děti! I příroda vám poskytuje znamení své lásky skrze plody, které vám dává. A vy jste mým příchodem přijaly hojnost darů a plodů. Dítka, nakolik jste odpověděli na moji výzvu, ví Bůh. Já vás vybízím: Není pozdě, rozhodněte se pro svatost a život s Bohem v milosti a míru! Bůh vám požehná a dá vám stonásobně, když v Něj důvěřujete. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

2. září 2018 [O] (Mimořádná)
2. říjen 2018 [O] (Mimořádná)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte