Poselství z Medžugorje, 25. července 2018

Jazyk 

Poselství z Medžugorje, 25. července 2018 [O]
Drahé děti! Bůh mne povolal, abych vás vedla k Němu, protože On je vaše síla. Proto vás vyzývám, ať se k Němu modlíte a v Něj důvěřujete, protože On je vaše útočiště před každým zlem, které číhá a nosí duše daleko od milosti a radosti ke kterým jste všichni pozvaní. Dítka, žijte ráj tady na zemi, aby vám bylo dobře a ať vám Boží přikázání budou světlo na vaší cestě. Já jsem s vámi a všechny vás mám ráda svojí mateřskou láskou. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

2. červenec 2018 [O] (Mimořádná)
2. srpen 2018 [O] (Mimořádná)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte