Poselství z Medžugorje, 25. června 2018

Jazyk 

Poselství z Medžugorje, 25. června 2018 [O]
Drahé děti! Toto je den, který mi Hospodin dává, abych mu děkovala za každého z vás, za ty, kteří se obrátili a přijali moje poselství a vydali se cestou obrácení a svatosti. Radujte se, dítka, protože Bůh je milosrdný a všechny vás má rád svojí nesmírnou láskou a vede vás na cestu spasení skrze můj příchod sem. Já vás mám všechny ráda a dávám vám svého Syna, aby vám On dal mír. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

2. červen 2018 [O] (Mimořádná)
2. červenec 2018 [O] (Mimořádná)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte