Poselství z Medžugorje, 25. dubna 2018

Jazyk 

Poselství z Medžugorje, 25. dubna 2018 [O]
Drahé děti! Dnes vás vybízím, abyste s Ježíšem žily svůj nový život. Ať vám Vzkříšený dá sílu, abyste ve zkouškách života byly vždycky silní a v modlitbě oddaní a vytrvalí, protože vás Ježíš svými ranami spasil a vzkříšením dal nový život. Modlete se, dítka, a neztrácejte naději. Ve vašich srdcích ať je radost a mír a svědčte o radosti, že jste moji. Já jsem s vámi a všechny vás mám ráda svojí mateřskou láskou. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

2. duben 2018 [O] (Mimořádná)
2. květen 2018 [O] (Mimořádná)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte