Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 25. ledna 2018 [O]
Drahé děti! Tento čas ať je pro vás časem modlitby, aby Duch Svatý skrze modlitbu sestoupil na vás a dal vám obrácení. Otevřete svá srdce a čtěte Písmo svaté, abyste skrze svědectví i vy byly blíže Bohu. Hledejte, dítka, především Boha a Boží věci a ponechejte zemi pozemské, protože Satan vás přitahuje k prachu a hříchu. Vy jste povolaní ke svatosti a stvoření pro nebe. Proto, hledejte nebe a nebeské věci. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

2. leden 2018 [O] (Mimořádná)
2. únor 2018 [O] (Mimořádná)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte