Poselství z Medžugorje, 25. listopadu 2017

Jazyk 

Poselství z Medžugorje, 25. listopadu 2017 [O]
Drahé děti! V tomto milostiplném čase vás volám k modlitbě. Modlete se a hledejte mír, dítka. On, který přišel sem na zemi, aby vám přinesl svůj mír, bez rozdílu kdo jste a co jste. On, můj syn, váš bratr, vás skrze mne vyzývá k obrácení, protože bez Boha nemáte budoucnost ani život věčný. Proto, věřte a modlete se a žijte v milosti a očekávání vašeho osobního setkání s Ním. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

2. listopad 2017 [O] (Mimořádná)
2. prosinec 2017 [O] (Mimořádná)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte