Poselství z Medžugorje, 25. července 2017

Jazyk 

Poselství z Medžugorje, 25. července 2017 [O]
Drahé děti! Buďte modlitbou a odleskem Boží lásky pro všechny ty, kteří jsou daleko od Boha i Božích přikázání. Buďte, dítka, věrní a rozhodní v obrácení a pracujte na sobě, aby vám svatost života byla pravda a povzbuzujte se v dobru skrze modlitbu, aby váš život na zemi byl příjemnější. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

2. červenec 2017 [O] (Mimořádná)
2. srpen 2017 [O] (Mimořádná)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte