Poselství z Medžugorje, 25. února 2017

Jazyk 

Poselství z Medžugorje, 25. února 2017 [O]
Drahé děti! Dnes vás vyzývám, abyste svoji víru hluboce žily a prosily Nejvyššího, aby ji posílil, aby ji tak větry a bouře nemohly zlomit. Ať kořeny vaší víry budou modlitba a naděje na věčný život. A už teď, dítka, pracujte na sobě v tomto milostiplném čase, ve kterém vám Bůh dává milost, abyste v odříkání a výzvě k obrácení byli lidmi jasné a vytrvalé víry a naděje. Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu.

2. únor 2017 [O] (Mimořádná)
2. březen 2017 [O] (Mimořádná)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte