Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 25. července 2016 [O]
Drahé děti! Dívám se na vás a vidím vás ztracené, a nemáte modlitbu ani radost v srdci. Vraťte se, dítka, k modlitbě a dejte Boha na první místo a ne člověka. Neztrácejte naději, kterou vám přináším. Dítka, ať vám tento čas každým dnem bude více hledáním Boha v tichosti vašeho srdce a modlete se, modlete se, modlete se, až se vám modlitba stane radostí. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

2. červenec 2016 [O] (Mimořádná)
2. srpen 2016 [O] (Mimořádná)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte