Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 25. května 2015 [O]
Drahé děti! I dnes jsem s vámi a s radostí vás všechny vyzývám: modlete se a věřte v sílu modlitby. Otevřete svoje srdce, dítka, aby vás Bůh naplnil svojí láskou a vy budete radost druhým. Vaše svědectví bude silné a všechno co činíte bude propleteno Boží něžností. Já jsem s vámi a prosím za vás a vaše obrácení, dokud nedáte Boha na první místo. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

2. květen 2015 [O] (Mimořádná)
2. červen 2015 [O] (Mimořádná)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte