Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 25. prosince 2014 [O]
Drahé děti! I dnes vám v náručí nesu svého syna Ježíše a žádám od Něj mír pro vás a mír mezi vámi. Modlete se a klanějte se mému Synu, aby do vašeho srdce vešel jeho mír a radost. Modlím se za vás, abyste byly co nejvíce otevření modlitbě. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

25. prosinec 2014 [O] (Roční)
2. leden 2015 [O] (Mimořádná)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte