Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 25. srpna 2014 [O]
Drahé děti! Modlete se na moje úmysly, protože Satan si přeje zničit můj plán, který mám zde a ukrást vám mír. Proto, dítka, modlete se, modlete se, modlete se, aby Bůh skrze každého z vás mohl působit. Ať budou vaše srdce otevřená Boží vůli. Já vás miluji a žehnám svým mateřským požehnáním. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

2. srpen 2014 [O] (Mimořádná)
2. září 2014 [O] (Mimořádná)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte