Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 25. listopadu 2013 [O]
Drahé děti! Dnes vás všechny volám k modlitbě. Otevřete , dítka, brány srdce hluboce modlitbě, modlitbě srdcem, a potom bude moci Nejvyšší působit na vaši svobodu a začne obrácení. Víra začne být pevná, že budete moci celým srdcem říci: 'Bůh můj, a vše moje'. Pochopíte, dítka, že tady na Zemi je všechno pomíjející. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

2. listopad 2013 [O] (Mimořádná)
2. prosinec 2013 [O] (Mimořádná)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte