Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 25. září 2013 [O]
Drahé děti! I dnes vás volám k modlitbě. Ať váš vztah k modlitbě bude každodenní. Modlitba dělá zázraky ve vás i skrze vás, proto, dítka, ať je vám modlitba radostí. Potom váš vztah k životu bude hlubší a otevřenější a pochopíte, že je život dar pro každého z vás. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

2. září 2013 [O] (Mimořádná)
2. říjen 2013 [O] (Mimořádná)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte